Bestilling av utstilling på The Future of Business - eHandelsforum

Bestilling av utstilling/stand på The Future of Business 27. april 2017

The Future of Business er en årlig konferanse med noen av verdens og Nordens fremste og mest anerkjente foredragsholdere og bedrifter innenfor fremtidens moderne handel, e-commerce, digital transformasjon, marketing & ledelse.

​Konferansen skal bidra til å hjelpe bedrifter og ledere på ulike nivåer til å forstå de store transformasjonene og endringene innenfor moderne handel, samt hvordan man skal kunne lykkes og drive effektiv handel / business i fremtiden. Konferansen arrangeres av eHandelsforum AS og Virke e-Handel er medarrangør.

​The Future of Business er årets høydepunkt for alle innen moderne handel med fokus på kunnskap og kompetansedeling gjennom fellessejoner og ulike fagsesjoner. I tillegg blir det et innholdsrikt utstillingsområde, prisutdeling med festmiddag og nettverkstreff/fest på kvelden. eHandelsforum ønsker å samarbeide med de beste tilbydere av produkter og tjenester i Norden og tilbyr disse å delta samt stille ut på The Future of Business. Ønsker du å bli en Samarbeidspartner, så ta kontakt med ehandel@ehandelsforum.no.

Pris for utstillerpakke: 30 000 kroner + mva. Prisen inkluderer en standområde (4 m2) for 27. april, samt to VIP billetter til hele konferansen, inkludert prisutdeling og festmiddag samt nettverkstreff / fest.

Betalingsbetingelser: Netto per 14 dager. Beløpet faktureres i sin helhet ved kontraktsinngåelse.

Force majeure: Er Leverandøren forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av enhver omstendighet når partene ikke kan råde over den, alminnelig vareknapphet, innskrenkning, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Leverandør fritatt for alt ansvar.

Eventuell uenighet om tolkning eller gjennomføring av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses i henhold til norsk rett av de alminnelige domstoler med Oslo Tingrett som avtalt verneting for enhver tvist som springer ut av denne avtalen. Endringer og tillegg til denne avtale kan kun skje med skriftlig samtykke fra begge parter.

[/vc_column][/vc_row]