B2B-rapporten - eHandelsforum

B2B-eHandel i Norge 2018

Bakgrunnen for undersøkelsen

Netthandel i Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste årene og B2B-handel står for hoveddelen av all denne handelen. Det finnes lite statistikk og rapporter som omhandler digitalt salg til forretningskunder isolert i Norge, og det vil vi bidra til å øke innsikten og kompetansen på.

Mål med denne årlige undersøkelsen

Undersøkelsen om Norsk B2B-netthandel skal kartlegge trender, status og utfordringer innen B2B-ehandel i Norge. Vi vil finne ut mer om bl.a. hvordan B2B aktøren ser på digital handel og hvilke trender ser vi i markedet. Dette vil være den føste i en årlig rapport og vi er interessert i å få tilbakemelding fra alle som deltar i rapporten. Ta gjerne kontakt med oss under og i etterkant med spørsmål og innspill til undersøkelsen. Resultatene blir presentert på eHandelsforum 6. desember samt offentliggjort i en egen rapport.

Hvem står bak rapporten

De som har tatt initiativet og som står bak denne rapporten er:

B2B Forum 6. desember 2018

eHandelsforum har tatt initiativet til å etablere den årlige B2B møteplassen – B2B Forum, med fokus på utfordringer, muligheter og trender innenfor moderne handel for B2B-bransjen. VIRKE er medarrangør på B2B Forum-konferansen:


Som takk for ditt bidrag til undersøkelsen vil du få:

  • 50% rabatt på B2B Forum som arrangeres 6. desember 2018
  • Få rapporten gratis