Cate Trotter om de viktigste trendene innen retail - eHandelsforum

Cate Trotter om de viktigste trendene innen retail

Cate snakker om hva slags kortsiktige og langsiktige handlinger retailere kan gjøre for å være forberedt på endringene.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: