Har du forberedt din virksomhet for fremtidige endringer og disrupsjoner? - eHandelsforum

Har du forberedt din virksomhet for fremtidige endringer og disrupsjoner?

Hvordan skal vi møte utfordringer som norsk næringsliv og retailere står overfor i tiden fremover? Hvordan vil teknologi, internasjonal konkurranse og brukernes forventninger tvinge frem nye krav til fremtidig organisering og ledelse? Er dagens norske bedrifter og ledere rustet for å møte og agere på de disrupsjoner og utfordringer nye forretningsmodeller stiller til næringslivet i dag. Hør Jan Grønbech, Daglig leder i Google Norge, i et intervju fra The Future of Business 2016.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: