ICC Norge fortsetter som Hovedsamarbeidspartner i 2016

Det Internasjonale Handelskammeret (ICC Norge) fortsetter som Hovedsamarbeidspartner i 2016

Det Internasjonale Handelskammeret (ICC Norge) fortsetter å styrke internasjonal norsk ehandel og blir med videre som hovedsamarbeidspartner i 2016.

ICC er verdens største næringslivsorganisasjon og businessnettverk med hovedsete i Paris. ICC representerer 6 millioner store og små bedrifter innenfor alle bransjer og næringslivsorganisasjoner i mer enn 130 land.  Hovedformålet til ICC er å gjøre internasjonal handel enklere og sikrere for næringslivet og samtidig fremme næringslivets interesser overfor bl.a. FN, WTO, G20, EU de ulike lands regjeringer etc.

ICC Norge er en av 92 nasjonalkomiteer innen International Chamber of Commerce. Nasjonalkomiteene utgjør det globale nettverket som er med på å forme ICCs policy på de forskjellige fagområdene. Arbeidet i nasjonalkomiteene utføres av medlemsbedriftene i en rekke kommisjoner og utvalg. Resultatene nedfelles i form av retningsgivende og bindende regelverk som alle bedrifter må forholde seg til.

ICC utarbeider praktiske eksempler og har satt standarden for internasjonal handel, bl.a. Internasjonale leveringsbetingelser (Incoterms), Remburser, Standardkontrakter, Dokumentinkasso, Voldgift og Compliance.

Medlemsbedriftene utfører det praktiske arbeidet i kommisjonene, og ca 40 nordmenn bidrar med sin kunnskap og kompetanse.

«ICC sine primære oppgaver er å gjøre all internasjonal handel sikrere og mer effektiv. Ehandel er en voksende satsing for våre medlemmer og vil ha større og større betydning for all internasjonal handel i fremtiden. Det er derfor naturlig for oss å bidra til å styrke eHandelsforum og fortsette å bidra til økt kunnskapsdeling om internasjonal handel gjennom faglige seminarer i 2016. Vi ser frem til å fortsette samarbeide med eHandelsforum» Lisbeth G. Kaarem, Generalsekretær i ICC Norge

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: