Inmeta blir ny Hovedsamarbeidspartner - eHandelsforum

Inmeta blir ny Hovedsamarbeidspartner

Ledende business-to-business (B2B) bedrifter ser til den digitale revolusjonen i business-to-consumer markedet (B2C), og bruker den lærdommen til å løse sine utfordringer. Markedet endrer seg fra fokus på kostnadsreduksjon, til å satse digitalt for å styrke kundeopplevelsen og konkurranseevnen.

Forrester Research skriver i sin rapport; B2B Commerce Suites, Q4 2013: – B2B-netthandelsmarkedet er dobbelt så stort som B2C. Det anslås at B2B e-handelsmarkedet i Norge er i størrelsesorden 140 milliarder i 2014 (anslag beregnet ut i fra at B2C utgjorde 70 milliarder, ifølge European B2C E-commerce Report 2014). Følgelig er B2B desidert størst, og det forventes videre vekst i årene som kommer.

eHandelsforum øker sitt fokus på B2B, og det er derfor naturlig for Inmeta å bli hovedsamarbeidspartner. Et forum der den samlede kraften av e-handelskunnskap i Norge samles, vil bidra til økt innovasjon og bedre kundeopplevelser. Dette er gode nyheter for bedrifter i Norge som i hovedsak gjør handel med andre bedrifter, og et svært viktig bidrag for verdiskapningen i Norge

Inmeta har levert vare- og e-handelsløsninger i over 20 år, med fokus på å optimalisere vareflyt og logistikk. Med vår satsning på B2B, opplever vi at kundeforventningene har endret seg dramatisk i løpet av de siste årene.

Vi er fornøyd med å bli en aktiv bidragsyter i eHandelsforum. Vi har hatt god omsetningsvekst innen e-handel og digitalisering, og vi har derfor store forventninger til et fruktbart og langsiktig samarbeid med eHandelsforum. Vi ser at vi sammen kan bidra til kvalitet og nyskapning i det norske e-handelsmarkedet”, sier Åge Lønning, administrerende direktør i Inmeta Consulting AS.

– Vi er utrolig glade for at Inmeta blir med på å bygge fremtidens moderne handel/ehandel i 2016. Med et så stort miljø, er jeg sikker på at Inmeta vil tilføre mye verdifull kunnskap, kompetanse og nettverk. I tillegg vil de kunne bidra til å berike alle våre arrangementer. Inmeta er definitivt et selskap som er og vil bli en del av The Future of Business, sier Ola Hanø, daglig leder i eHandelsforum.

For ytterligere informasjon:

Åge Lønning, Administrerende direktør i Inmeta Consulting AS, Tlf. +47 40 20 10 00

Ola Hanø, daglig leder i eHandelsforum, Tlf. +47 92 29 22 28


 

Inmeta Consulting AS er et norsk konsulentselskap. Vi 130 ansatte som designer og implementerer IT-løsninger for norske kunder som DNB, NorgesGruppen, Brødrene Dahl, Redningsselskapet, Tradesolution, Yara, Santander, Schlumberger og Telenor. Vi har kontorer i Oslo, Hamar og Trondheim. Inmeta er eid av Crayon Group.

eHandelsforum er et fora for inspirasjon, kompetanse og verdiskapning for alle som jobber med moderne handel og eHandel i Norge. eHandelsforum utvikler og arrangerer flere faglige og sosiale møteplasser med fokus på de endringer som påvirker det å drive moderne og fremtidsrettet handel nasjonalt og internasjonalt.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: