Juryleder i Årets Logistikkopplevelse 2017 - eHandelsforum

Juryleder i Årets Logistikkopplevelse 2017

Steffen Larvoll er juryleder for Årest logistikkopplevelse som arrangeres for tredje året på rad. I 2015 vant Komplett.no og i 2016 vant Expert.no prisen. Juryen bruker mye tid på å gå gjennom nominasjonene, gjøre research og ikke minst gjennomføre diverse testkjøp før de finner frem til en verdig vinner.

Steffen Larvoll er markeds- og IT-sjef i Lager & Industrisystemer AS. eHandelsforum har snakket med Steffen litt om årets kategori, trender for 2017 og litt om forventningen til konferansen The Future of Business 2017.

Hva er dine tanker rundt kategorien på Årets Logistikkopplevelse 2017?

Logistikk er et av de heteste temaene for tiden. Fra å være en nødvendig, men ikke alltid like prioritert del av en bedrifts forretningsmodell, har nå logistikken blitt løftet opp til styrerommet. Netthandel skal ha en stor del av æren for dette da mange av de premissene som denne form for handel krever setter helt andre forutsetninger til logistikken. Denne prisen setter fokus på akkurat dette.

Hvorfor er det viktig for bransjen å ha en slik pris?

I takt med at netthandelsbransjen modnes vil de ulike aktørene se etter nye områder for forbedring. Det naturlige er å fokusere på de lavest hengende fruktene, men etter hvert som bransjestandarder blir etablert rettes fokuset videre. Et område som lenge har blitt oppfattet som kompleks og uhåndterlig er logistikken, men tiden har kommet for at dette området også blir satt under lupen. De neste årene vil vi se en bølge av nye innovasjoner både på lageret og i leveranseleddet, og vi ønsker å gi en annerkjennelse til de bedriften som leder an i denne utviklingen.

 

Hvilke er de viktigste trendene innenfor Logistikk for 2017?

En av de sterkeste trendene vi ser for 2017 er klar dreining mot autonomi. Dette vil påvirke alle ledd i logistikkjeden, og redusere kostnadene forbundet med håndteringen og transporten i en så stor grad at andre aktører ikke har råd til å sitte stille. Vi ser selskaper som Starship Technologies, Ubers Otto og Nikola Motor Company – for å nevne noen – posisjonerer seg for å utfordre mange av de etablerte forretningsmodellene og –strukturene 

Hva er den største utfordringen / mulighetene for bedriftene og bransjen fremover?

Den største utfordringene mange etablerte firmaer opplever i dag er at de har en organisasjon som ikke er tilpasset den hurtigheten som kreves for å være konkurransedyktig i møte med nye aktører. Hvis vi ser på hvor fort Tesla har snudd opp ned på en bransje som tradisjonelt har krevd enorme volumer for å være bærekraftig, så er det ikke vanskelig å se for seg at logistikkbransjen kan oppleve det samme. De selskapene som bygger rammene rundt en bunnsolid IT-struktur, er skalert for hurtig vekst og klarer å tilpasse seg et marked i stadig ending vil være morgendagens vinnere i mine øyne.

Lager & Industrisystemer (LIS) har vært Hovedsamarbeidspartner til eHandelsforum og konferansen The Future of Business i tre år. Årets konferanse består av flere kjente internasjonale profiler, og har faglige sesjoner som hvor deltakerne kan fordype seg innenfor ulike faglige temaer.

The Future of Business skal hjelpe bedrifter og ledere til å forstå de store transformasjonene og de teknologiske endringene innenfor moderne handel, og hvordan man skal kunne lykkes med å drive effektiv business i fremtiden.

Hvilke forventninger har du til The Future of Business 2017?

Jeg håper konferansen klarer å være en brobygger mellom alle de leddene som til sammen utgjør kjernen i et moderne digitalt selskap. De selskapene som er tidlig ute med å hente ut synergieffekter ved at markedsføring, IT, salg, kundeservice, innkjøp og logistikk blir samkjørt vil være godt rustet for tiden fremover.

Lager & Industrisystemer (LIS) er en totalleverandør for internlogistikk og hjelper kunder med å finne den beste logistikkløsningen tilpasset sitt behov. De er en del av det nordiske nettverket til det verdensledende tyske logistikk-selskapet SSI Schäfer, Bare i Norden er det 120 nordiske spesialister som bistått mange av Nordens største selskaper med deres logistikkutfordringer.

På kundelisten til Lager & Industrisystemer finner man detaljhandelsbedrifter og ehandelsaktører som Kolonial.no, Coop, Princess, Nille, G-Max, Ikea, Jernia, Europris, Netthandelen.no og Get Inspired.

Du møter LIS på årets The Future Of Business hvor de bl.a. vil gjennomføre en fagsesjon om Fremtidens Logistikk. Fram til da kan du finne mye faglig innsikt på nettsidene til LIS.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: