Årets Logistikkleder - eHandelsforum

Årets Logistikkleder 2018

Det finnes mange flinke Logistikkledere og med prisen Årets Logistikkleder, vil vi hedre de aller beste.

Årets Logistikkleder skal ha bidratt til å fremme de lederne som har fokus på å sikre bedriftens mest forretningskritiske konkurransefaktor!

Bli med og nominer de lederne som du mener bør hedres for sin innsats for å utvikle et mest mulig effektivt lager for sine bedrifter.

Prisen deles ut på konferansen Lean Logistikk som arrangeres 18. juni 2019.


Mål: Dette er en pris som har til hensikt å hedre de mange dyktige lederne innenfor norsk logistikk.

Hva vektlegges: For å kunne vinne er det viktig at man har bidratt til å utvikle sin bedrift viktigste konkurransefaktor – Internlogistikken og har hatt evnen til å bidra til å skape resultater, til å tenke innovativt og for å ha tilrettelegge for en en effektiv drift i bedriftens logistikk.

Hvordan: For å komme frem til en vinner, er det først en nomineringsrunde der hvem som helst kan foreslå sine favoritter. Deretter gjør juryen en faglig vurdering basert på innspill som kommer i første nomineringsprosess, annen nødvendig research og ut i fra dette velges det ut finalister. I andre juryeringsrunde stemmer juryen over hvem som er den verdige vinneren.

Juryen har rangert følgende elementer i en skala fra 1-6:

  • Informasjon før, under og etter
  • Leveringsalternativer og fleksibilitet
  • Pris på hjemlevering
  • Dekningsområde
  • Konkurransemessige fortrinn
  • Innovasjon
  • Returhåndtering
  • Emballasje

Tre finalister: Basert på en snittsum av alle kriteriene vil juryen sitte igjen med tre finalister. Disse tre vil deretter bli vurdert opp mot hverandre av jurymedlemmene, hvor man til slutt sitter igjen med en vinner.

Årets fagjury består av:

Gerhard Anthun

Leder i Virke e-Handel

TBA

TBA

TBA


Hvem mener du bør bli Årets Logistikkleder?