Velkommen til eHandelsforum - eHandelsforum

Velkommen til eHandelsforum

eHandelsforum utvikler årlige faglige og sosiale møteplasser for å fremme kunnskap og kompetansen om ehandel i Norge.

I alle deler av næringslivet er kontinuerlig kompetanseutveksling, inspirasjon og nettverksbygging viktig for å lykkes. I Norge finnes det mange gode faglige og sosiale arenaer, men innen ehandel har markedet vært fragmentert. Mange bedrifter har arrangert frokostseminarer, konferanser, kurs og utgitt rapporter med faglig innhold og resultater tilpasset deres del av bransjen eller agenda. Få har tatt et overordnet nøytralt fokus på bransjen og skapt nøytrale arenaer hvor alle aktører har fått muligheten for å bidra og delta aktivt i utformingen.

Med dette som utgangspunkt satte undertegnede seg ned sammen med redaktøren av den uavhengige nettsiden Netthandel.no for å se hvordan man kunne bidra til å utvikle norsk ehandel inn i fremtiden. Sammen ble det utarbeidet et konsept som ble eHandelsforum, bestående av tre hovedområder:
The Future Of Business, som bransjens årlige faglige og sosiale konferanse med fokus på fremtidens handel.
eFokus, som seks årlige fagmøter- og nyhetsseminarer med fokus på ehandel.

eHandelsakademiet, som skal sikre deltakerne en bredere og mer grunnleggende kunnskap om hvordan man driver en effektiv nettbutikk. Målet er at konferansen – The Future of Business – skal bli det årlige store trekkplasteret blant alle som jobber med retail, enten man driver ren ehandel (såkalt «pure player») eller i kombinasjon med fysiske butikker (såkalt «omni-channel»). Her inviteres en blanding av store internasjonale navn samt fagpersoner og gode case fra hele Norden.

eFokus blir mer spesialisert og vil ta for seg noen av de områdene man må beherske om man driver med ehandel som strategi, webutvikling, logistikk, betaling, markedsføring og internasjonal handel. Her inviterer vi stort sett talere og case fra Norden.

I tillegg blir det etter hvert mulighet for å delta på kurs med eHandelsakademiet. Dette er sterkt faglige kurs som først og fremst er tilrettelagt for deg som ønsker en bredere og dypere gjennomgang av hvordan man skal lykkes med ehandel. Alle kursene vil bli arrangert i samarbeid med de aller beste og erfarne kursholdere i Norden.

Vi ønsker involvering fra bransjen på alle mulige områder. Har du gode innspill til oss, tips og ønsker til forbedringer, forslag til eller ønske om å bli foredragsholder / kursholder eller et ønske om å bli involvert i et langsiktig partnerskap etc – ta kontakt med oss på ehandel@ehandelsforum.no.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: