Vil ha mer internasjonal ehandel - eHandelsforum

Vil ha mer internasjonal ehandel

ICC Norge ønsker å bidra til å internasjonalisere norsk ehandel og har valgt å gå inn som hovedsamarbeidspartner i 2015.

ICC er verdens største næringslivsorganisasjon og businessnettverk med hovedsete i Paris. ICC representerer 6 millioner store og små bedrifter innenfor alle bransjer og næringslivsorganisasjoner i mer enn 130 land.  Hovedformålet til ICC er å gjøre internasjonal handel enklere og sikrere for næringslivet og samtidig fremme næringslivets interesser overfor bl.a. FN, WTO, G20, EU de ulike lands regjeringer etc.

ICC Norge er en av 92 nasjonalkomiteer innen International Chamber of Commerce. Nasjonalkomiteene utgjør det globale nettverket som er med på å forme ICCs policy på de forskjellige fagområdene. Arbeidet i nasjonalkomiteene utføres av medlemsbedriftene i en rekke kommisjoner og utvalg. Resultatene nedfelles i form av retningsgivende og bindende regelverk som alle bedrifter må forholde seg til.

ICC utarbeider praktiske eksempler og har satt standarden for internasjonal handel. Eksempler på dette er på dette er Internasjonale leveringsbetingelser( Incoterms), Remburser, Standardkontrakter, Dokumentinkasso, Voldgift og Compliance. Det er ekspertene fra medlemsbedriftene som utfører det praktiske arbeidet i kommisjonene, og godt og vel 40 nordmenn deltar her. ICC arrangerer også seminarer for næringslivet over hele landet.

Lisbeth G. Kaarem, Generalsekretær i ICC Norge, begrunner avgjørelsen om å gå inn som hovedsamarbeidspartner slik:

«ICC sine primere oppgaver er å gjøre all internasjonal handel sikrere og mer effektiv. Ehandel har og er en voksende satsing for våre medlemmer og vil ha større og større betydning for all internasjonal handel i fremtiden. Det er derfor naturlig for oss å bidra til å styrke eHandelsforum og bidra til økt kunnskapsdeling om internasjonal handel gjennom faglige seminarer i 2015. Vi ser frem til å samarbeide med eHandelsforum i 2015».

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: