Virke e-Handel blir med som medarrangør

Virke e-Handel blir med som medarrangør

For å styrke den nasjonale kunnskapen og kompetansen om netthandel har Virke e-Handel gått inn som medarrangør i eHandelsforum.

Visjonen bak etableringen av eHandelsforum var å samle bedrifter, beslutningstakere og alle som jobber innenfor e-handel til Norges fremste møteplasser.

– eHandelsforum er et av tiltakene som vi ser vil bidra til å fremme kunnskap om våre strategiske mål samt bidra til å øke kunnskapen og kompetansen om de områdene som er viktige for bedrifter som driver e-handel. Dette er viktig i en tid der stadig flere handler på nett og den teknologiske utviklingen er stadig raskere, sier Gerhard Anthun, leder av Virke e-Handel.

Virke e-Handel skal samle netthandelens små og store aktører, ivareta bransjens lønnsomhet og arbeide for like og forutsigbare rammebetingelser for norske og utenlandske aktører. Virke e-Handel bidrar også til trygghet for alle som handler på nettet, blant annet ved sertifiseringsordningen Trygg E-Handel.

Vi synes eHandelsforum passer veldig godt inn i Virkes og våre medlemmers fremtid, og er med på å supplere de aktivitetene som vi selv har i Virke e-Handel sier Anthun.

eHandelsforum er et forum for inspirasjon, kompetanse og verdiskapning for alle som jobber med ehandel i Norge. eHandelsforum utvikler og arrangerer flere faglige og sosiale møteplasser:

– Å få Virke inn som medarrangør av eHandelsforum er en stor annerkjennelse. Vi i eHandelsforum er sikre på at dette samarbeidet vil styrke bransjen i fremtiden. eHandelsforum får dra nytte av en partner som har et bredt nettverk ute i verden, ikke minst til Ecommerce Europe som har et av de sterkeste nettverkene ut i mot bransjen og næringslivet generelt, sier Ola Hanø, daglig leder i eHandelsforum.

– Virke e-Handel er dessuten en sterk kompetanseleverandør som blant annet tilbyr innsikt gjennom Virkes e-Handelsbarometer og Ecommece Europes omfattende internasjonale statistikker. De har en faglig kompetanse som kommer eHandelsforum og deltakerne godt til gode i fremtiden, avslutter Hanø.

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: